Team

Op de pagina vindt u informatie over het projectteam, de deelnemende centra en hoofdonderzoekers.

 

Onderzoeksteam

Projectlid Functie
Prof. dr. R. Ostelo

 

Hoogleraar Evidence Based Fysiotherapie

 

Raymond Ostelo werkt bij de afdeling Gezondheidswetenschappen aan de VU en de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van VUmc. Hij is gespecialiseerd in epidemiologisch onderzoek naar klachten aan het bewegingsapparaat. Hij was betrokken bij verschillende evidence based richtlijnen op het gebied van rugklachten. Zijn onderwijs richt zich op onderzoeksmethodologie en epidemiologie. In zijn leerstoel richt Ostelo zich op onderzoek naar evidence-based fysiotherapie en op de kwaliteit van meetinstrumenten op het gebied van fysiotherapie. Deze leerstoel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Prof. dr. M. van Tulder

 

Hoogleraar Health Technology Assessment

 

Van Tulder doet al sinds 1992 onderzoek naar rugpijn en mogelijke behandelmethodes. Daaruit is gebleken dat oefentherapie één van de meest succesvolle methodes kan worden genoemd. Recent onderzoek van de WHO heeft laten zien dat rugklachten de nummer 1 aandoening is met de grootste ziektelast in de westerse wereld. Veel mensen hebben er last van. Het begint vaak al op relatief jonge leeftijd en de klachten blijven in veel gevallen langdurig bestaan. Ook het ziekteverzuim vanwege rugklachten is enorm. Vandaar dat het niet alleen een groot probleem is voor patiënten, maar ook voor de maatschappij.Momenteel begeleidt van Tulder een aantal promotieonderzoeken naar o.a. kosteneffectiviteit van anesthesiologische pijnbestrijding bij rugklachten, revalidatie na een hernia-operatie en implementatie van een multidisciplinaire richtlijn rugklachten.

Dr.  J. van Dongen

 

HTA Researcher

 

Hanneke van Dongen is opgeleid als Gezondheidswetenschapper en Bewegingswetenschapper. Na haar afstuderen heeft zij een promotieonderzoek uitgevoerd naar de kosteneffectiviteit van leefstijlprogramma’s op de werkplek. Sinds haar promotie is zij werkzaam als Postdoc bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij zich met name bezig houdt met de kosteneffectiviteit van behandelingen voor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Drs. E. Berghuis-Mutubuki

 

Researcher-Promovendus

 

Elizabeth is afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna heeft zij een master gevolgd in Gezondheidswetenschappen aan de Karolinska Universiteit In Stockholm. Ze heeft meer dan 5 jaar ervaring als fysiotherapeut en patiënten met rugklachten begeleid. Ze was als onderzoeker betrokken bij studies op het gebied van fysiotherapie en de financiering van gezondheidszorg. Nu is ze bezig met haar promotie op het gebied van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een combinatietherapie voor mensen met een lumbale (lage rug) hernia (de PLUS-studie).

 

 

Projectteam

Projectlid Functie
Drs. H. van Helvoirt MDT Therapist
Prof. dr. F. Huygen Hoogleraar Anesthesiologie
Drs. L. Voogt Voorzitter Patientvereniging De Wervekolom
Dr. C.L.A. Vleggeert-Lankamp Neurochirurg
E. Wachter Patiënt
Dr A.H.J. Klopper-Kes Raad van bestuur/Directie

 

 

Deelnemende centra en hoofdonderzoekers

Deelnemend Centrum Hoofdonderzoeker
Dr. C. Vleggeert-Landkamp
Dr. N. Van der Gaag
Dr. C.F.E. Hoffman
Dr. M. Lenders
Dr. R. Bartels
  Dr. H. Klopper – Kes
  Dr. S. Rooker
  Dr. P.H. Leliefeld