Informatie voor Patiënten

Op deze pagina vindt u patiënteninformatie over de PLUS-studie.

 

Sciatica / hernia

Lumbale Hernia nuclei pulposi (Lumbale HNP) is de meest voorkomende oorzaak voor het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS), ook wel ‘sciatica’ (zenuwpijn in het been) genoemd. Een symptoom van LRS is uitstralende pijn in de onderbenen in één of meerdere dermatomen. Deze uitstralende pijn kan gepaard gaan met zintuiglijke of motorische belemmeringen. Veel LRS patiënten hebben ook een verleden met lage rug pijn. De Nederlandse richtlijn ‘Lumbosacral Radicular Syndrome‘ beveelt een chirurgische behandeling aan wanneer deze zenuwpijn blijft voortbestaan na een periode van conservatieve behandeling.

Jaarlijks zijn er in Nederland 12 op de 1000 nieuwe patiënten met LRS en dit aantal stijgt met leeftijd; de meeste nieuwe LRS patiënten bevinden zich in de groep van 75 tot 84 jarigen.

 

Operatie

Om het onderzoek zo objectief mogelijk te laten verlopen, wordt door middel van loting bepaald wie deelneemt aan de combinatietherapie en wie niet. Op basis van deze loting krijgt de helft van de deelnemers de combinatietherapie terwijl zij op de wachtlijst staat voor een hernia operatie. De andere helft krijgt gebruikelijke zorg. Dat wil zeggen; geen behandeling (combinatietherapie) terwijl zij op de wachtlijst staat voor een herniaoperatie.

 

Combinatie therapie

Als u wordt ingeloot voor de combinatietherapie, dan wordt u gedurende een periode van gemiddeld 4 weken tijdens 1 tot 6 sessies behandeld op de Rugpoli bij u in de regio. Deze behandeling wordt verzorgd door een arts en een fysiotherapeut. Op basis van lichamelijk onderzoek zal een behandeling worden geselecteerd die bij u past. Oftewel, op basis van dit lichamelijk onderzoek wordt vastgesteld of u wel of geen injectie(s) krijgt en welke specifieke oefeningen u gaat uitvoeren. De behandeling duurt gemiddeld 4 weken. De behandeling bestaat doorgaans uit een combinatie van:
a) een beweegprogramma gegeven door een fysiotherapeut,
b) mogelijk één of meer injecties (toegediend door de arts).

Het beweegprogramma bestaat uit een reeks specifieke oefeningen, eventueel ondersteund door beweegoefeningen van de wervelkolom. Mocht deze behandeling binnen 2 tot 4 weken bij u geen verlichting brengen, dan kan de operatie doorgaan op de datum zoals eerder met uw neurochirurg besproken. Tot slot: deze combinatietherapie wordt nu al op kleine schaal in Nederland toegepast voor patiënten met beenpijn die op de wachtlijst staan voor een herniaoperatie.

 

Geschiktheid voor het onderzoek

U kunt deelnemen aan de PLUS-studie als u voldoet aan al deze criteria:

  • u heeft last van een lumbale (“lage rug”) hernia met pijn in het been;
  • u heeft een positief oordeel voor deelname gekregen van een deelnemende neurochirurg;
  • u voldoet aan de in- en exclusie criteria van de PLUS-studie (telefonisch gecontroleerd door de PLUS-studie onderzoeker);
  • u heeft een verklaring van deelname (‘informed consent’) getekend (te ontvangen in het ziekenhuis bij een positief oordeel van de chirurg).

 

Wat meedoen inhoudt

Als u wordt ingeloot voor de combinatietherapie, dan wordt u, terwijl u op de wachtlijst blijft staan voor een herniaoperatie, gedurende een periode van gemiddeld 4 weken tijdens 1 tot 6 sessies behandeld op de Rugpoli. Een sessie duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.
Daarnaast wordt aan alle deelnemers gevraagd om een toestemmingsformulier te ondertekenen. Nadat dit formulier getekend is, zullen er voor alle deelnemers in een periode van 12 maanden 7 meetmomenten zijn, namelijk; bij aanvang van de studie, na 4 weken en na 2, 4, 6, 9, en 12 maanden. Per meetmoment zult u per email een link naar een vragenlijst ontvangen. De vragenlijsten gaan over uw pijn, uw dagelijkse activiteiten, of u hersteld bent, uw kwaliteit van leven, uw zorggebruik en uw ziekteverzuim. Het is de verwachting dat het invullen van zo’n vragenlijst ongeveer 20 á 30 minuten duurt.

 

Deelnemende ziekenhuizen

Voor informatie over deelnemende ziekenhuizen, klik op bijbehorende links:

 

De Rugpoli

Voor meer informatie over de Rugpoli en de combinatietherapie kunt u hier terecht.

 

Bij interesse in deelname

Als u interesse heeft in deelname aan de PLUS-studie, kunt u dit bespreken met uw neurochirurg, of u kunt contact opnemen met één van onze onderzoekers.

 

De onderzoekers die dit onderzoek leiden:

Drs. Elizabeth Berghuis-Mutubuki
Tel: 020-5989491 / 06-11927232
Email: plus.studie.FALW@vu.nl

Prof. dr. Raymond Ostelo
Tel: 020-5982519
Email: r.ostelo@vu.nl

 

Onafhankelijke arts

Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk arts, die niet bij het onderzoek betrokken is:

Dr. Prof. dr. M. Boers (eb@vumc.nl)
VUMC Amsterdam, Department of Epidemiology and Biostatistics
De Boelelaan 1089a,
1081 HV Amsterdam, The Netherlands
Tel: 020-44 44474

 

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw aandoening. Uw neurochirurg kan u meer vertellen over de behandelingsmogelijkheden die er zijn en de voor- en nadelen daarvan. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en alsnog stoppen, ook tijdens het onderzoek. U wordt dan weer op de gebruikelijke manier behandeld voor uw deelname. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoekers. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden wel gebruikt voor het onderzoek.